Transportujemy materiały sypkie budowlane m.in.:
-cement,
-wapno,
-mączkę wapienną, czy popioły.

Prowadzimy również hurtową sprzedaż cementu luzem.